Renovar

12 de diciembre
Miércoles II de adviento
Is 40, 25-31 Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas

Esperarte; esperar en ti; poner en ti mi esperanza. Sin entender lo que digo, queriendo que me brote del corazón un poema bello, un poema de silencios, un verso sin comprensión posible…en medio del lamento, del dolor desgarrado, de tanta y pobreza, de tanto pecado en nuestro mundo, en mi debilidad, abrirme a ti, Señor, que renuevas mis fuerzas, con llama que consume y no da pena. Poner en ti mi esperanza, Señor, aunque no sepa cómo.

.Abenduak 12- Abenduko II- asteazkena.

Is.40,25-31 Jaunagan bere uste ona jartzen dutenak, indartzen dira.
Zure zain egon. Zuregan itxaron; Zugan jarri nire esperantza.  Esaten dudana guztiz ulertu gabe. Nahi dut bertso eder bat nire bihotzetik jaurti…Isiltasunez beteriko poema bat, inork aditzen ez duen bertsoa…Minak erdibitzen nau, ezinak, pobreziak, lehertzen naute…nire pekatu eta ahuldadeak lurreratzen naute..Jauna, zabal iezadazu bihotza, berritu nire indarrak, amaitzen ez den sugarrez , garbi nazazu…Zuregan nire esperantza, nahiz eta jakin ez nolakoa…