Genealogía de Jesús

17 de diciembre
Feria de Adviento

Mt 1, 1 Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahám

Todos los años, al llegar a este evangelio, lleno de nombres de hombres y mujeres, me estremezco. Jesús, el Cristo, hunde sus raíces en nuestra historia, es carne de nuestra carne, está entre nosotros, a lo largo de generaciones y generaciones que han ido preparando su venida. Hombres y mujeres como tú y como yo…y tú y yo hundimos nuestras raíces en Jesús, de donde también arranca nuestra vida. A través de generaciones y generaciones, un sin fin de humanidad, Cristo  ha llegado hasta ti, hasta mí. Damos gracias a Dios por ello.

Abenduak 17- Abenduko III astehelena.

 

Mt.1,1. Jesusen, Daviden Seme, Abrahamen Semearen genealogia.
 

Urtero Ebanjelioko zati hau irakurtzean , emakume eta gizonen izenez beterikoa, dardaratu egiten naiz. Jesusek, Kristo, gure historian sustraitzen da, gure haragiaren haragia baita, gure artean dago, gizal eta gizaldiak prestatu dute haren etorrera. Zu eta no bezelako gizon-emakumeak…Zuk eta nik ere, Jesusengan sustraitzen gara. Harengan sortzen da gure bizitza. Gizaldiz-gizaldi, amaigabeko gizon-emakumeen bitartez, Kristo, zureganaino iritsi da. Zureganatu da. Eskerrak, Jainkoari!