Ciencia

14 de diciembre
San Juan de la Cruz
Is, 48, 17-19 Yo el Señor, te enseño para tu bien

En la interior bodega de mi amado bebí, y allí me enseño ciencia muy sabrosa. La ciencia del camino, de la llama, de la noche, de la nada. La ciencia del no se qué que queda balbuciendo. La ciencia escondida, allí, en la pobreza más oculta de mi ser, en donde la humanidad se hace más humana al perder su nombre, allí, quiero entrar porque tú me llamas. Entréme donde no supe y quedeme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.

Abenduak 14- Kurutzeko San Joan.

Is.48,17-19. Nik, neuk, Jaunak, zure onerako irakasten dizut.

Barrengo nire maitalearen upeltegian edan nuen, eta bertan irakatsi zidan zientzia gozoa. Bide, sugar, gaba, ezerezaren jakinduria. Zerena jakin ez dezakedan jakinduri-mota. Ezkutatzen den zientzia, nire izakera pobrearen barne-barnean, gizatasuna gizakorragoa egiten den lekuan, bere izena galtzean, hantxe bertan sartu nahi dut, Zuk deitzen bait nauzu. Nondik nora sartu naizen, ez dakit, zientzia guztien gainetik …Zu.