Fuente

9 de diciembre
II Domingo de adviento
Rm 15, 4-9 Dios, fuente de toda paciencia y consuelo

Que yo se la fuente que mana y corre, y la fuente eres tú, Señor, origen de todo bien, manantial perpetuo. Hacia ti, que vienes abundantemente, fuente llena del agua de la vida, que riegas mi tierra, que la enriqueces sin medida, hacia ti que vienes, vengo a pedirte, Señor, fuente de toda paciencia y consuelo, que me ayudes a ser paciente en todas las adversidades de la vida, que me ayudes a consolar con el consuelo con el que tú me consuelas.

[

Abenduak 9- Abenduko II Igandea

Rm. 15,4-9, Jainkoa pazientzia eta kontsolamen ororen ituburua.
Ezagutzen baitut ur-bizia sortzen duen iturburua zara, Jauna, on guztiaren hasera, betidaniko eta betirako iturburua. Zuregana, oparo zatozkidana, bizitzako urez zarena,natorkizu, Jauna. Nire lur elkorra ureztatzen duzu, oparo aberasten duzu, pazientzia eta kontsolamen ororen iturburua zeran Horreri, eske nator; Lagundu nazazu eramanpenez eramaten bizitzako kontraesan guztiak; lagundu bai, zuregandik jasotzen dudan kontsolamenez, nire ingurukoek kontsolatzera.