Tus mandatos

27 de febrero
Miércoles III Cuaresma
Dt 4, 1.5-9 Los mandatos del Señor son vuestra sabiduría

¿Qué entiendo por sabiduría, Señor? ¿Llenarme de conocimientos? ¿Poseer una cultura amplia que me permita interpretar la realidad? ¿Tener una inteligencia práctica para la vida? ¿Vivir desde el adentro, desde lo profundo? ¿Cumplir tu voluntad y tus mandamientos? ¿De todo un poco? ¿Dónde busco la sabiduría? Sin la sabiduría que procede de ti, Señor, seré estimado en nada…
Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Ruanda

Otsailak 27 .

Garizumako hirugarren asteko asteazkena

Dt 4,1.5-9. Jaunaren aginduak dira zuen jakinduria
 

Zer esan nahi dut, jakinduria diodanean? Ezaugeraz bete? Kultura zabal baten jabe izan, errealitatea aztertzeko lagungarri izango dudana? Bizitzarako argitasun praktiko bat izatea? Barren-barrendik bizi? Zure aginduak eta zure nahia betetzea? Danetik, zerbait? Non bilakatzen dut jakinduria? Zeuregandik datorren jakinduriarik gabe, Jauna, ezereza naiz.

Ruandako biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.