Ser santos

11 de febrero
Lunes I de cuaresma
Lv 19, 1-2.11-18 Seréis santos porque yo, el Señor, soy santo

Llamado a la santidad. Es el regalo que me haces, gratuitamente. Para eso has venido: para que tengamos vida y vida abundante. Para que seamos santos e irreprochables ante ti por el amor que nos tienes. Santidad que no tiene es logro mío sino don tuyo. Santos porque tú lo eres y nos llamas a dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento dar posada al peregrino, pues tú lo has hecho dando tu vida. Haced lo mismo en memoria mía.

Esto sigue haciendo María en Lourdes: visitar al que está enfermo, transmitirle, en tu nombre, vida.

 

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de República Centroafricana

 

Otsailak 11 Garizuma lehenengo asteko, astelehena.

Leb.19,1-2; 11-18. Izan santu, ni, Jauna, zuen Jainkoa, santua naiz eta.
 Santutasunerako deialdia. Dohanik egiten didazun oparia.Horretarako etorri zara: bizia izan dezagun, oparo bizia. Santuak eta akatsgabeak izan gaitezen zure aurrean, maite baikaitzazu. Ez nik, neronek, iritsi dezakedan santutasuna, zure dohaina baizik. Santuak, Zu, santua zarelako. Eta gosetuari jaten edaten, eta egarriz dagoenari edaten, eta aterpea erromeseri, Zuk zure bizitza emanez, egin duzun antzera. Egizue hau, nire oroigarri.

Hauxe bera egiten du Mariak Lurdesen. Gaixoari bisita egin, eta zure izenean , bizitza igorri

Erdi-afrikako errepublikako  biztanleak ditugu gogoan gure otoitzean, eta haiekin solidaritza bizi nahi dugu.