Samaritana

24 de febrero
III Domingo de cuaresma
Jn 4, 5-42 Dame de beber

 ¿ Y tú me pides de beber a mí, Señor, cuando soy yo quien tengo sed de ti como tierra reseca, agostada, sin agua? ¿De qué pozo interior voy a sacar el agua para darte cuando te busco como la cierva busca corrientes de agua para calmar su sed? Te presentas de nuevo, crucificado, y me dices: “Tengo sed”. Solo te pido que me hagas conocer tu don para desear el agua vida que me das y calmar tu sed….calmando la mía.

Rezamos y nos solidarizamos con los habitantes de Afganistán

Otsailak 24

Garuzmako III igandea

 

Jn.4,5-42 Emadazu edaten…
 

Zuk eskatzen didazu edaten niri? Nik dut egarri, edan nahi zaitut lur elkor, lehor,  urgabeak bezala…Ze barren putzutik aterako dut nik ura zuri emateko, basauntzak ur bila dabilen bezala, bai nabil? Berriro, niri aurrean agertzen zara, Gurutziltzatua eta didazu “egarri naiz”…Hauxe bakarrik eskatzen dizut, zure dohaina ezagutu arazi nazazula, zuk ematen didazun bizitzako ura edan, eta zure egarria ase ,neurea asetuz…

 

Afganistaneko biztanleen alde otoitz egiten dugu, eta beraiekin solidarizatzen gara.