Enemigos

16 de febrero
Sábado I de cuaresma
Mt 5, 43-48 Amad a vuestros enemigos

Amad, sí. Dejad que entren en vuestro corazón, hacedles un hueco. ¿Quiénes? Tus enemigos, aquellos que hacen brotar lo más negativo de tu interior, auellos que no comprendes, aquellos que te hacen mal, aquellos que dañan lo que más quieres, aquellos que ponen en peligro tu existencia. Esos son tus enemigos. Da un salto, confia la palabra que hoy te mando: ama a tus enemigos, reza por los que te persiguen. Así serás hijo de tu Padre, que está en el cielo.

Rezamos y nos hacemos solidarios con los habitantes de R.D.Congo.

Otsailak 16
Garizumako lehenengo asteko larunbata.

Mt. 5,43-48 Maitatu etsaiak

Maitatu, bai. Utzi iezaiozue zuen bihotzetan sartzen. Egin iezaiozue leku. Nortzuei? Zure etsaiei, zuren barrenean zure txarkeririk txarrena sortzen dutenei, ulertu ezin dituzunek, zuk gehien maite duzunei min egiten dietenei; zure bizitza arriskun jartzen dutenei. Horiek dira zure etsaiak. Egizu salto, izan konfidantza ixurtzen dizudan hitzarengan: maitetu etsaiak, egin otoitz persegitzen zaituztenen alde. Horrela zeruko zure Aitaren egiazko seme izango zara.